Відомості про підприємство
Код за ЄДРПОУ: 87654321
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Золотий соняшник"
Скорочене найменування (згідно Статуту): ПАТ "Золотий соняшник"
Юридична адреса: 69000, м. Харків, вул. Леніна 30
Керівник: Голова правління - Іванов Петро Семенович
Код території за КОАТУУ: 63000
Регіон: Харківська область
Депозитарна установа, що обслуговує емітента: ТОВ «Бенефит-Брок»
Депозитарій, що обслуговує емітента: НДУ
Статутний капітал (грн.): 4565412.00
Державна реєстрація
Дата реєстрації: 31.01.2011
Орган: Виконавчий комітет Харківської міської влади
Вид економічної діяльності
Код за КВЕД: 01.11.0
Найменування: Вирощування зернових та технічних культур
Контактна інформація
Телефон: (061) 222-11-40
Факс: (061) 222-52-82
E-mail: vat87654321@estock.com.ua
Цінні папери (ЦП)
Код ISIN: 564564
Вид ЦП: Акції іменні прості
Номінальна вартість (грн.): 1.25
Кількість ЦП (шт.): 3652329
Обсяг випуску (грн.): 4565412.00